สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราได้เก็บสถิติกันมาให้แล้ว มาดูกันดีกว่าว่า กับหลายๆ งวดที่ผ่านมา มีเลขไหนออกกันมาบ้าง เผื่อจะได้เห็นความเป็นไปได้ในงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564

*งวดวันที่ 1 และ 16 เมษายน รวมถึงงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

16 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ 1 556725 เลขหน้า 3 ตัว 174 – 058 เลขท้าย 3 ตัว 233 – 927 เลขท้าย 2 ตัว 70

1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ 1 713517 เลขหน้า 3 ตัว 794 – 073 เลขท้าย 3 ตัว 511 – 414 เลขท้าย 2 ตัว 29

16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ 1 691861 เลขหน้า 3 ตัว 054 – 007 เลขท้าย 3 ตัว 447 – 668 เลขท้าย 2 ตัว 17

1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ 1 292972 เลขหน้า 3 ตัว 620 – 193 เลขท้าย 3 ตัว 978 – 723 เลขท้าย 2 ตัว 45

16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 684579 เลขหน้า 3 ตัว 843 – 615 เลขท้าย 3 ตัว 276 – 970 เลขท้าย 2 ตัว 14

2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 501272 เลขหน้า 3 ตัว 306 – 018 เลขท้าย 3 ตัว 498 – 129 เลขท้าย 2 ตัว 18

16 เมษายน 2564 รางวัลที่ 1 100787 เลขหน้า 3 ตัว 143 – 013 เลขท้าย 3 ตัว 478 – 264 เลขท้าย 2 ตัว 56

1 เมษายน 2564 รางวัลที่ 1 472270 เลขหน้า 3 ตัว 755 – 283 เลขท้าย 3 ตัว 393 – 577 เลขท้าย 2 ตัว 05

16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ 1 890422 เลขหน้า 3 ตัว 036 – 902 เลขท้าย 3 ตัว 396 – 256 เลขท้าย 2 ตัว 19

1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ 1 835538 เลขหน้า 3 ตัว 290 – 838 เลขท้าย 3 ตัว 051 – 806 เลขท้าย 2 ตัว 73

16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ 1 424603 เลขหน้า 3 ตัว 861 – 318 เลขท้าย 3 ตัว 057 – 817 เลขท้าย 2 ตัว 39

1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ 1 912307 เลขหน้า 3 ตัว 605 – 248 เลขท้าย 3 ตัว 282 – 651 เลขท้าย 2 ตัว 97

17 มกราคม 2564 รางวัลที่ 1 384395 เลขหน้า 3 ตัว 367 – 653 เลขท้าย 3 ตัว 566 – 878 เลขท้าย 2 ตัว 15

30 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ 1 803628 เลขหน้า 3 ตัว 336 – 804 เลขท้าย 3 ตัว 924 – 321 เลขท้าย 2 ตัว 19

16 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ 1 201303 เลขหน้า 3 ตัว 377 – 828 เลขท้าย 3 ตัว 072, 517 70

1 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ 1 100994 เลขหน้า 3 ตัว 093 – 776 เลขท้าย 3 ตัว 984, 834 84

16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ 1 972661 เลขหน้า 3 ตัว 368 – 741 เลขท้าย 3 ตัว 208, 255 46