บน : 341 – 948 – 41 – 43 – 46 – 48

ล่าง : 01 – 21 – 61 – 81

สถิติเก่าเลขหวยซองยอดอาจารย์ดัง

16 สิงหาคม 2564 เลขบน 3 ตัว 109 – 079 เลขบน 2 ตัว 09 – 39 – 69 – 79 เลขล่าง 52 – 54 – 57 – 59

1 สิงหาคม 2564 เลขบน 3 ตัว 782 – 589 เลขบน 2 ตัว 82 – 84 – 87 – 89 เลขล่าง 10 – 20 – 50 – 90

16 กรกฎาคม 2564 เลขบน 3 ตัว 931 – 637 เลขบน 2 ตัว 31 – 32 – 34 – 37 เลขล่าง 60 – 63 – 65 -69

1 กรกฎาคม 2564 เลขบน 3 ตัว 653 – 854 เลขบน 2 ตัว 50 – 53 – 54 – 59 เลขล่าง 81 – 82 – 85 – 87

16 มิถุนายน 2564 เลขบน 3 ตัว 451 – 721 เลขบน 2 ตัว 21 – 41 – 51 – 81 เลขล่าง 16 – 26 – 56 – 96

1 มิถุนายน 2564 เลขบน 3 ตัว 960 – 467 เลขบน 2 ตัว 60 – 62 – 65 – 67 เลขล่าง 31 – 34 – 36 – 39

16 พฤษภาคม 2564 เลขบน 3 ตัว 281 – 589 เลขบน 2 ตัว 81 – 84 – 86 – 89 เลขล่าง 01 – 04 – 05 – 07

1 พฤษภาคม 2564 เลขบน 3 ตัว 450 – 859 เลขบน 2 ตัว 50 – 51 – 56 – 59 เลขล่าง 01 – 21 – 51 – 81

16 เมษายน 2564 เลขบน 3 ตัว 736 – 430 เลขบน 2 ตัว 33 – 36 – 38 – 30 เลขล่าง 60 – 61 – 64 – 67

1 เมษายน 2564 เลขบน 3 ตัว 431 – 938 เลขบน 2 ตัว 30 – 31 – 34 – 38 เลขล่าง 50 – 53 – 54 – 58

16 มีนาคม 2564 เลขบน 3 ตัว 439 – 736 เลขบน 2 ตัว 31 – 32 – 36 – 39 เลขล่าง 01 – 04 – 05 – 07