แม่ชีศันสนีย์ ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และเสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อ 7 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 68 ปี หลังมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ออกแถลงการณ์ (ฉบับที่ 2) แจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

แม่ชีศันสนีย์ ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร และเข้ารับการรักษา ตั้งแต่ พ.ศ.2560 กระทั่งวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่าก้อนมะเร็งได้ขยายขนาดและลุกลามอย่างมาก ผู้ดูแลจึงตัดสินใจพาท่านกลับมาพำนักที่เสถียรธรรมสถานตามปณิธานของท่านในวันที่ 6 ธันวาคม และคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน และนับเป็น 41 พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่น

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ชื่อเดิมว่า ศันสนีย์ ปัญญศิริ ชื่อเล่น ตุ๊กตา เกิดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2496 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ก่อนที่จะเข้าประกวด ติด 1 ใน 10 นางแบบระพี ต่อมาเป็นรองมิสออด๊าซ และควบตำแหน่ง นางงามบุคลิกภาพ

แต่เมื่ออายุ 27 ปี แม่ชีศันสนีย์ เริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่สุขสงบเหมือนตอนเด็กๆ จึงตัดสินใจหันหน้าเข้าพึ่งพาพระพุทธศาสนา ด้วยการบวชชีที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โดยมีพระครูภาวนาภิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์ และก่อตั้ง “เสถียรธรรมสถาน” พร้อมกับโครงการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกมากมาย

เลขเด็ด

68 – 86 – 07 – 70 – 31 – 13 – 41 – 14

แม่ชีศันสนีย์