ที่วัดสง่างาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี พระครูสิริพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดสง่างาม ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์พี่น้อง “ท้าวเวสสุวรรณเสริมสุวรรณ” และ “ท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์” ขนาดความสูง 190 เซนติเมตร

พิธีดังกล่าวได้เริ่มทำพิธีบวงสรวงเวลา 18.30 น. โดย นางบังอร วิลาวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้จุดธูปบริเวณที่ตั้งเครื่องบวงสรวง จากนั้นได้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเถราจารย์ดังนั่งปรกอธิษฐานจิตโดยรอบทั้ง 4 ทิศ

โดยเลขชุดแรกเป็นเลขจากธูปบริเวณที่ตั้งเครื่องบวงสรวง พบว่าเป็นเลข 088 และเลขจากหางประทัดเป็นเลข 85 และ 327

สำหรับท้าวเวสสุวรรณเสริมสุวรรณ และท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ 2 พี่น้องนั้นทางวัดได้มาจากโรงหล่อจากจังหวัดนนทบุรี มีความเก่าแก่หลายร้อยปี เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีบวงสรวงแล้วท้าวเวสสุวรรณเสริมสุวรรณ จะอยู่ที่วัดสง่างาม เพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้ขอพร และท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ จะนำไปบูชาที่วัดหัวกรด

เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 17/02/65

85 – 327 – 088

ท้าวเวสสุวรรณ 17/02/65