วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐ คือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และ “เป๋าตัง”

โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการออกรางวัลในงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จะทำให้ซื้อสลากได้ในราคา 80 บาท ประชาชนสามารถเลือกซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ 06.00-23.00 น. ทุกวัน จนถึงก่อนเวลา 14.00 น. ของวันออกรางวัล

ล่าสุด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดให้ผู้จำหน่ายสลากนำสลากมาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากฯ “สลากดิจิทัล” สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. และรายงานตัวทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ที่มีสิทธิในการทำรายการผ่านระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ
  2. เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

และหากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดรับสมัครจากผู้สมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565 ในโอกาสต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 8688, 0 2528 9555, 0 2528 9541 – 7, 0 2528 9503 – 7, 0 2528 9532 – 7 และ 0 2528 9511 – 23 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 9999 ในวันและเวลาทำการ

ตัวแทนขายแอปเป๋าตัง